• พิธีการมอบอิสริยาภรณ์จากประเทศ สาธารณรัฐฝรั่งเศส
  • label2
  • label3

 

 

 

 

 

 

 

 

2014 Junior Research Fellowship Program
 

 French Embassy, Thailand announces short-term funding for young researchers to do research in France in the year 2014

read more

Order of Agricultural Merit Ceremony
 

Assoc. Prof. Poonpipope Kasemsap, Vice President for International Affairs and Assoc. Prof. Klanarong Sriroth Faculty of Agro-Industry received the Order of Agricultural Merit 

 

read more

Climate Change and Sustainable Development
 

Kasetsart University will organize a special lecture on the topic of “Climate Change and Sustainable Development”

by H.E. Mr. Thierry VITEAU, Ambassador of the Republic of France to Thailand...

read more

QUICK LINKS

 

QUICK LINKS

 

ระบบประเมินผลการบริหารงานของคณบดี ผอ.สำนัก/สถาบัน สภาข้าราชการ มก. สายตรงถึงรองอธิการบดีฝ่ายวิชาการ
ระบบประชุมอิเล็กทรอนิกส์ Infirmary of KU
ปฏิทินการศึกษา
Academic e-Evaluation of KU Office of the Registrar Transcript กิจกรรมนิสิต
ระบบรายงานข้อมูลอาจารย์ KU PRESS
ศูนย์ความรู้ด้านการเกษตร
ระบบสารสนเทศนิสิต KU LIBRARY สารสนเทศเกษตร
International Student Information System
KU ARCHIVES
เครือข่ายสถาบันอุดมศึกษา
ระบบติดตามผลการลงทะเบียนนิสิต Office of Computer Services KU Knowledge Management
http://course.ku.ac.th The Graduate School KU Nomenclature
ระบบหนังสือเวียน Office of Public Relations KU
สรุปผลงาน รางวัลดีเด่น ปี 2552
ระบบเกรดออนไลน์ KU Research and Development Institute
รางวัลนักวิจัยปี 2553
ระบบบัญชี 3 มิติ
Quality Assurance KU ผลงานทางวิชาการที่โดดเด่น ปี 2554
ระบบคำร้องขอเอกสารการศึกษา KU BOOK CENTER
รวมรางวัล มก. ได้รับการจัดอันดับมหาวิทยาลัยโลกบนเว็บ
ระบบฐานข้อมูลพัฒนาวิชาการ ระบบความพึงพอใจของนิสิตต่อ มก.
ผลงานที่น่าสนใจของวิทยาเขตกำแพงแสน และวิทยาเขตเฉลิมพระเกียรติ จ.สกลนคร ปี 2554
Report BI สำหรับผู้บริหาร
ระบบงานประชุมวิชาการ มก.
ทุน Alexander von humboldt fellowship
ระบบส่งเสริมการมีงานทำ KU Journal
TQF System

 

 

สายตรงถึงรองอธิการบดีฝ่ายวิชาการ

We have 16 guests and no members online