• พิธีการมอบอิสริยาภรณ์จากประเทศ สาธารณรัฐฝรั่งเศส
  • label2
  • label3

 

 

 

 

 

 

 

มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์
2014 Junior Research Fellowship Program
 

สถานเอกอัครราชทูตฝรั่งเศสประจำประเทศไทยเปิดรับสมัครนักวิจัยรุ่นเยาว์ชาวไทยทุกสาขา เพื่อให้ทุนไปทำวิจัยระยะสั้นที่ประเทศฝรั่งเศสในปี พ.ศ. 2557   อ่านเพิ่มเติม

พิธีการมอบอิสริยาภรณ์จากประเทศ สาธารณรัฐฝรั่งเศส ชั้นอัศวินด้านการเกษตร
 

รศ.ดร. พูนพิภพ เกษมทรัพย์ รองอธิการบดีฝ่ายวิเทศสัมพันธ์ และ รศ.ดร. กล้าณรงค์ ศรีรอต อาจารย์ภาควิชาเทคโนโลยีชีวภาพ คณะอุตสาห กรรมเกษตร  อ่านเพิ่มเติม

การเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ และการพัฒนาอย่างยั่งยืน
 

 มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ได้รับเกียรติจาก

ฯพณฯ Mr. Thierry VITEAU เอกอัครราชทูตสาธารณรัฐฝรั่งเศสประจำประเทศไทย

มาบรรยายพิเศษ เรื่อง “Climate Change and Sustainable Development”

อ่านเพิ่มเติม

มี 12 ผู้มาเยือน และ ไม่มีสมาชิกออนไลน์ ออนไลน์