• พิธีการมอบอิสริยาภรณ์จากประเทศ สาธารณรัฐฝรั่งเศส
  • label2
  • label3

Climate Change and Sustainable Development

 

 

Kasetsart University will organize a special lecture on the topic of “Climate Change and Sustainable Development”

by H.E. Mr. Thierry VITEAU, Ambassador of the Republic of France to Thailand on Thursday 20 November 2014 at

Kamphol Adulavidhaya Conference Room, the 2nd floor,

the KU Golden Jubilee Building, Kasetsart University, Bangkok.

 Document : Program

 

มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ได้รับเกียรติจาก

ฯพณฯ Mr. Thierry VITEAU เอกอัครราชทูตสาธารณรัฐฝรั่งเศสประจำประเทศไทย

มาบรรยายพิเศษ เรื่อง “Climate Change and Sustainable Development”

วันพฤหัสบดีที่ ๒๐ พฤศจิกายน พ.ศ. ๒๕๕๗ ระหว่างเวลา ๐๙.๓๐ – ๑๒.๐๐ น.

ณ ห้องประชุมกำพล อดุลวิทย์ ชั้น ๒ อาคารสารนิเทศ ๕๐ ปี

มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตบางเขน กรุงเทพมหานคร

We have 9 guests and no members online